Skip to main content
Bouwsysteem

Tasta

Tasta

Het Tasta®-droogstapelbouwsysteem (ontwikkeld door C. Tadema) is een compleet bouwsysteem op basis van geprefabriceerde en gestandaardiseerde bouwcomponenten. Als stapelelement doen voorgegroefde blokken van cellenbeton dienst, die gekoppeld worden door kunststofstrips. De wanden worden aan de buitenzijde afgewerkt met een gewapende pleisterlaag. HetTasta®-droogstapelbouwsysteem kan worden toegepast in nagenoeg alle sectoren van de woning- en utiliteitsbouw. De bouw wordt gerealiseerd door gespecialiseerde bouwbedrijven.

Tasta Bouwsysteem

Systeemopbouw

■ Tasta®-droogstapelbouwsysteem bestaande uit geprefabriceerde en gestandaardiseerde bouwcomponenten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen A- en B-componenten.

A-componenten vormen een vast onderdeel van het systeem;
B-componenten kunnen per project variëren.

Zowel de A- als de B-componenten zijn afgestemd op een moduulmaat van 125 mm.

Het Tasta-droogstapelbouwsysteem wordt zowel aan de buiten- als binnenzijde afgewerkt met een op cellenbeton afgestemde pleisterlaag, waardoor een gebouw het voor pleisterwerk karakteristieke uiterlijk verkrijgt. Er zijn geen dilatatievoegen nodig. Met het droogstapelsysteem kunnen gebouwen in nagenoeg elke bouwsector in zeer korte tijd worden samengesteld, met een of meer bouwlagen en met platte of hellende daken. Er wordt gestapeld vanaf een in het werk gestorte funderingsvloer, met- of zonder kruipruimte.

Dit systeem kan ook worden afgewerkt met steenstrips, natuursteen, tegels, hout etc. Eindeloze mogelijkheden!

A

componenten

Maatvaste blokken van cellenbeton lang 250 mm, rondom voorzien van een in de blokken gefreesde groef (8 x 20 mm). In deze groeven passen kunststofstrippen.

Doorgaande horizontale strippen vormen de lintvoegverbinding, maatvaste verticale koppelstrippen de stootvoegverbinding. De verbinding tussen verticale en horizontale strippen is zodanig klemvast, dat de blokken tot één geheel gekoppeld worden. Daartoe zit aan de verticale strippen een vertanding die in een gleuf van de horizontale strip valt.

Ten behoeve van topgevels, ventilatiedoeleinden of andere bouwdelen worden blokken bewerkt.

Op de vloer wordt eerst een kim gesteld, waarna met het stapelen kan worden begonnen (geen stelprofielen nodig).

Lateien van gewapend cellenbeton voor overspanningen. 

Kozijnen van hardhout, kunststof en aluminium in standaardmaten, in de hoogte en breedte afgestemd op de moduulmaat.

Buitenzijde: deze bestaat uit een gewapende pleisterlaag waarin een glasweefsel mat is ingebed. Het glasweefsel vangt eventuele spanningen op en dient ter verstijving van de wandconstructie, alsmede ter versteviging van het oppervlak. De toplaag wordt opgebracht in een kleur en structuur naar keuze.

Afwerking binnenzijde: deze wordt afgewerkt met een op cellenbeton afgestemde pleisterlaag, al dan niet gewapend.

B

componenten

  • Kozijnen in niet-standaardmaten afgestemd op de moduulmaat.
  • Dakelementen, met R-waarde naar keuze.
  • Goten.
  • De materialen voor de overige componenten worden in nauw overleg met BoVeSaW B.V. samengesteld.