Skip to main content

Ideale binnenklimaat

interiorhome

Klimaat is niet alleen een kwestie van temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en nog veel meer; het is ook een kwestie van beleven en ervaren. Behaaglijkheid laat zich moeilijk vangen in getallen, diagrammen of grafieken. Toch kan het binnenklimaat dat cellenbeton schept, worden onderbouwd. Bijvoorbeeld aan de hand van onderstaand diagram waarin de invloed van de gebouwmassa op het binnenklimaat tot uitdrukking is gebracht.