Skip to main content

Cellenbeton

bovesaw producten

Cellenbeton is al meer dan een eeuw oud. Het idee komt uit Zweden of Duitsland daar zijn de geleerden nog niet over eens ! Cellenbeton berust op een reeks uitvindingen met octrooien in respectievelijk 1880, 1914 en 1939. Tussentijds en daarna is het proces van totstandkoming verfijnd. Belangrijke jaartallen zijn daarbij 1924 en 1945. In Nederland startte men in 1953 met de fabricage van bouwblokken.

Gewapende elementen volgden later.